Z myślą o najmłodszych – badania pod kątem spektrum autyzmu

Wydział Zdrowia rozstrzygnął konkurs na przeprowadzenie badań przesiewowych pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu u dwuletnich dzieci.

Program jest realizowany od 2019 roku dla dzieci od 18 do 35 miesiąca życia. Dotychczas przebadano 539 dzieci. Dzięki programowi do dalszej diagnostyki skierowano około 14% maluchów. Badaniu poddawane są dzieci zameldowane w Częstochowie.

Miejski program obejmuje:
– wywiad z rodzicem i w środowisku,
– diagnostykę kliniczną (wywiad do diagnozy Autyzmu ADI-R ) i obserwację kliniczną dziecka
– oraz wykonanie badania narzędziem  ADOS-2  wraz z analizą wyników badań i konsultacją medyczną ze specjalistami (w razie potrzeby).

W przypadku wykrytych zaburzeń rodzicom udzielone będą wskazówki dotyczące rozwoju dziecka i możliwości uzyskania wsparcia środowiskowego. W tym roku zostanie przebadanych 250 dzieci.

Mat. UM Częstochowy