Barbara Gałaj – na nudę nie ma czasu

galaj

Barbara Gałaj jest aktywną słuchaczką Uniwersytetu III Wieku przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Nie tylko uczestniczy w wielu proponowanych zajęciach, ale sama prowadzi zajęcia z ćwiczeń ruchowo-relaksacyjnych we wszystkich UTW, działających w Częstochowie. Dziś (4 lutego) Barbara Gałaj była gościem Oli Mieczyńskiej w Radiu Fiat.