Będą miejsca w przedszkolach

dzieci

Od poniedziałku, 8 września uruchomione zostaną dodatkowe dwa oddziały przedszkolne dla dzieci (3-tków i 4-tków). Miejsc dla pociech będzie można szukać w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego przy ul. Kukuczki 30 w Częstochowie. W celu zgłoszenia dziecka należy kontaktować się z sekretariatem Zespołu Szkół nr 1.
Zgodnie z art. 20a ust.2 Ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) aby dziecko zostało przyjęte do publicznego przedszkola w trakcie roku szkolnego musi uzyskać zgodę dyrektora placówki.