Będzie rozbudowa SORu przy ul. Mirowskiej

szpital mickiewicza

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia z dnia 5 grudnia 2016 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Zespolony w Częstochowie został wpisany na listę projektów wybranych do dofinansowania. Projekt zakłada rozbudowę istniejącego pawilonu B Miejskiego Szpitala przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie w celu dostosowania funkcji zlokalizowanego na parterze pawilonu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymagań Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

-Ministerstwo przygotowało bardzo małą alokację na konkurs. Niecałe 40 szpitali w całym kraju otrzyma dofinansowanie. Znaleźliśmy się więc w bardzo elitarnym gronie, bo tych SOR-ów w Polsce jest ok. 200. Otrzymaliśmy na ten projekt 4 mln złotych  – wyjaśnia Piotr Grzybowski, Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM Częstochowy.

Zwiększy się liczba łóżek, a także powierzchnia lokalowa SORu. Ponadto pacjenci będą oczekiwać na przyjęcie krócej. Zostanie dokupiony również specjalistyczny sprzęt. Całość inwestycji wyniesie 6 mln złotych. Prace rozpoczną się na początku przyszłego roku i potrwają do połowy roku 2018.