Bezpieczeństwo dzięki monitoringowi

Monitoring_06nas

Dzięki miejskiemu monitoringowi ujawniono w 2016 roku 3648 zdarzeń, w których aż 2952 razy interweniowali częstochowscy strażnicy miejscy.
System miejskiego monitoringu składa się obecnie z 71 kamer i stale przyczynia się do poprawy spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu w 2016 roku ujawnili i przekazali do dalszej realizacji 3648 zdarzeń. Aż 2952 razy interweniowali częstochowscy strażnicy miejscy. Pozostałe interwencje zostały zrealizowane przez: Policję (416 zdarzeń), Pogotowie Ratunkowe (226 zdarzeń), Państwową Straż Pożarną (20 zdarzeń), Straż Ochrony Kolei (30 zdarzeń) i Centrum Kryzysowe (4 zdarzenia).
Co najczęściej ujawniali w 2016 roku operatorzy miejskiego monitoringu? 2231 przypadków dotyczyło ujawnienia osoby leżącej w miejscu publicznym, 242 przypadki dotyczyły zakłócenia porządku publicznego, 95 przypadków dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, 145 przypadków to zdarzenia w ruchu drogowym (kolizje lub wypadki), 127 przypadków podejrzenia kradzieży lub niszczenia mienia, 132 przypadki awarii infrastruktury, 68 zdarzeń związanych z przemocą fizyczną (bójki i pobicia), 30 przypadków wieszania nielegalnych reklam i ogłoszeń, 32 przypadki pożarów i miejscowych zagrożeń oraz 546 innych przypadków (uwagi komunalne, akcja Zima, akcja Pies itp.).
Elektroniczny zapis zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu miasta wykorzystano w 2016 roku 601 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa przez lokalne jednostki Policji oraz Straż Miejską.
Miejski monitoring oficjalnie funkcjonuje od kwietnia 2009 roku. Początkowo składał się z 18 kamer. Obecnie do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego przyczynia się 71 kamer miejskiego monitoringu. Centrum miejskiego monitoringu znajduje się w komendzie częstochowskiej Straży Miejskiej i jest obsługiwane przez pracowników Straży Miejskiej.

źródło: Straż Miejska Częstochowa