Bezpłatna pomoc dla seniorów

Bezpłatna pomoc dla seniorów

Seniorzy/fot. gov.pl

Mieszkańcy powiatów częstochowskiego i kłobuckiego mogą ubiegać się o bezpłatną opiekę medyczną i społeczną. Warunkiem skorzystania z oferowanych usług jest ukończenie 65 lat. Projekt „W ochronie zdrowia i życia” finansowany jest ze środków unijnych.

O szczegółach wsparcia dla seniorów mówi koordynator projektu Marta Kozłowska, ekspert wsparcia i dyrektor ds. rozwoju w firmie OPIEKANOVA:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/1_bezplatna_Kozlowska_02_04_2021.mp3]

Wsparcie kierowane będzie w pierwszej kolejności do osób, które mają problemy zdrowotne. Jednym z warunków przystąpienia do projektu jest też brak wykonywania przez beneficjenta czynności zawodowych na mocy umowy o pracę.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/2_bezplatna_Kozlowska_02_04_2021.mp3]

Realizacja projektu „W ochronie zdrowia i życia” trwać będzie do końca 2022 roku. Wszelkie informacje oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się również na stronach www.zaopiekowana.pl lub www.zaopiekowany.pl.

ABK