Bibling u św. Jakuba

8-bibling-fot-a-dumanska

Czy Słowo Boże jest konkurencją dla lśniącej choinki? Dla kolorowej, błyszczącej lokomotywy? Dla pachnących słodkościami straganów Gwiazdkowej Alei? Sprawdzali to młodzi z Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji.

W niedzielę 18 grudnia chętni spotkali się o 16:00 w pobliżu kościoła św. Jakuba, by czytać i rozważać fragment Pisma Świętego. Stanęli w oświetlonych miejscach i swym przykładem zachęcali przechodniów, by przyłączyli się do nich. Milcząca, spokojna grupka intrygowała, wyróżniając się wśród rozbawionego tłumu fotografujących się przy świątecznych dekoracjach ludzi. Co i rusz ktoś podchodził zaciekawiony. Niektórzy zostali i wspólnie rozważali dzisiejszą ewangelię. Pan Tomasz podkreślał ważność Słowa Bożego:

– Wiara rodzi się ze słuchania. Tak mówi Pismo i tak to jest; nie może Pismo mówić nieprawdy. Właśnie po to jest ta lektura Pisma Świętego, po to my mamy znać Pismo, żeby budzić w ludziach wiarę, żeby ci ludzie, którzy słyszą Słowo Boga przez nas, bo może sami nie sięgną, żeby Pan Bóg do nich docierał, żeby wzbudzał wiarę. A jak będzie już chociaż trochę tej wiary, to On już sobie poradzi.

AD