Blisko 6 tys. wniosków o świadczenie Mama 4 Plus w ciągu dwóch miesięcy

Do oddziałów ZUS w województwie śląskim, po dwóch miesiącach obowiązywania programu Mama 4 Plus, wpłynęło blisko 6 tysięcy wniosków. Do 30 kwietnia do oddziału ZUS w Częstochowie wpłynęło 590 wniosków. W całym kraju liczba ta przekroczyła 51 tysięcy.Choć przepisy dotyczące rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego obowiązują dopiero od 1 marca, już od połowy lutego oddziały odnotowywały spore zainteresowanie tym tematem, a dokumenty składane były jeszcze przed dniem wejścia w życie przepisów.

Mówi Beata Kopczyńska regionalny rzecznik ZUS w województwie śląskim:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/MAMA_4_PLUS_DO_30_KWIETNIA_KOPCZYNSKA.mp3]

Świadczenie Mama 4 Plus będzie przysługiwać nie tylko w przypadku wychowania własnych dzieci, ale także w razie wychowania dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem zawodowej rodziny zastępczej.

Maciej Orman