Budżet miasta uchwalony

Fot. Radio Fiat

Podczas ostatniej sesji, 17 grudnia, Rada Miasta Częstochowy uchwaliła budżet na 2021 rok. Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciwko było 8. Łącznie zaplanowano 59 inwestycji za kwotę ponad 300 mln zł. Wśród nich: budowa połączenia komunikacyjnego ulicy 1-Maja z Krakowską, rozbudowa Stadionu Rakowa czy też przebudowa Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu.

Budżet składa się z dochodów, które wynoszą prawie miliard 590 mln zł oraz wydatków rzędu miliarda 634 mln zł. Deficyt sięgnie więc ponad 37 mln zł. Sprawę komentuje radny Paweł Ruksza.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/1_budzet_Ruksza_18_12_2020.mp3]

Jak dodaje radny, rozdzielenie środków na zadania jest nieadekwatne do potrzeb miasta. Plany budżetowe obejmują kilkadziesiąt inwestycji. Ich realizacja nie jest jednak pewna z powodu zbyt małej ilości środków, przeznaczonych na konkretne zadanie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/2_budzet_Ruksza_18_12_2020.mp3]

Oprócz inwestycji, środki budżetowe przeznaczone są m.in. na edukację, sport, opiekę społeczną czy też programy opieki zdrowotnej, takie jak: rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej  dla seniorów – 100 tys. zł., program szczepień ochronnych  przeciwko grypie  – 100 tys. zł. czy też profilaktyka stomatologiczna dla uczniów szkół podstawowych – 30 tys. zł.

ABK