„Byliśmy tylko dziećmi”. Gehenna polskich dzieci w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu – najnowsza wystawa Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu

„We wrześniu 1943 r. zostałem aresztowany. Byłem jeszcze wtedy nieletni, a więc skierowano mnie wraz z 50 innymi mosińskim dziećmi do obozu dla nieletnich w Łodzi. Dla mnie było to wstrząsające przeżycie, spotęgowane faktem, że dzień wcześniej zostali aresztowani moi rodzice z siostrami. Pamiętam, że Niemcy przyszli po mnie o godzinie 9.00 rano, zgromadzili nas w jednej z mosińskich sal, następnie zawieźli ciężarowym samochodem do Poznania, a stamtąd już do Łodzi” – relacjonował Kazimierz Cieślewicz, były więzień obozu przy ul. Przemysłowej. To jeden z wielu cytatów, jakie znalazły się na planszach najnowszej ekspozycji Muzeum. Otwarcie wystawy odbędzie się 30 sierpnia br. w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

30 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 w Sejmie RP przy ul. Wiejskiej 4 w Warszawie odbędzie się wernisaż najnowszej wystawy Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu pt. „Byliśmy tylko dziećmi”. Gehenna polskich dzieci w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Otwarcie wystawy poprzedza obchody nowego święta państwowego – Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny, które obchodzone będzie 10 września, tj. w rocznicę przeprowadzonych w 1943 r. przez okupacyjne władze niemieckie masowych aresztowań dzieci członków polskiego podziemia niepodległościowego w wielkopolskiej Mosinie.

– Aresztowania dzieci mosińskich, którym poświęcona została część wystawy, stanowią symbol martyrologii najbardziej bezbronnych ofiar okupacji ziem II Rzeczypospolitej dokonanej przez dwa totalitarne imperia – niemiecką III Rzeszę oraz Związek Sowiecki. Celem wystawy jest przybliżenie odbiorcom dramatycznych losów dzieci, których udziałem stały się wywózki, niewolnicza praca, areszty, uwięzienie w obozach koncentracyjnych lub łagrach, oraz śmierć – mówi dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum.

Kolejne plansze ekspozycji poświęcone zostały m.in. losom małych więźniów obozu na Przemysłowej, dzieciom wysiedlanym ze swoich rodzinnych wsi i miast, uprowadzonym w celu germanizacji, dziecięcym robotnikom kierowanym do pracy przymusowej w Niemczech, najmłodszym uczestnikom Powstania Warszawskiego, dzieciom deportowanym w głąb ZSRS, a także potomkom „Żołnierzy Wyklętych”.

Historycy Muzeum przygotowali również katalog, który będzie dostępny na oficjalnej stronie Muzeum w trzech językach obcych: niemieckim, angielskim i ukraińskim. Na tytułowej planszy wystawy znajduje się kod QR przekierowujący do podstrony, gdzie dostępne będą wszystkie plansze wystawy wraz z opisami.

Ekspozycja została dofinansowana przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – mecenasa Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.

Plan wydarzenia:

Miejsce: Sejm RP, ul. Wiejska 4 Warszawa, główny hol na I piętrze.

Czas: 30.08.2023 r., godz. 17.00

17.00-17.10 – Rozpoczęcie / Powitanie przedstawicieli środowisk kombatanckich:
– Halina Rogozińska, łączniczka i sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim,
– Barbara Paciorkiewicz, przedstawicielka dzieci germanizowanych,
– Antoni Holc, prezes Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny,
– Jerzy Jeżewicz, przedstawiciel Ocalałych z niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci Przy ul. Przemysłowej w Łodzi,
– Janusz Niemiec, przedstawiciel Stowarzyszenia Dzieci Żołnierzy Wyklętych,
– Augustyn Wiernicki, prezes Ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Polskich Dzieci Wojny.

17.10-17.50 – Przemówienia:
– Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu,
– prof. dr hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
– Jerzy Jeżewicz, przedstawiciel Ocalałych niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi,
– Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka,
– prof. Jacek Kurzępa, poseł na Sejm RP,
– dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu,
– Augustyn Wiernicki, prezes Ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Polskich Dzieci Wojny.

17.50-18.00 – Oprowadzanie po wystawie przez historyków Muzeum.

18.00 – Zakończenie.

Źródło: Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu