Cyberprzemoc

komputer laptop - kr

Przemoc w cyberświecie to nie wyimaginowane zjawisko. Aby poważnie rozpatrzeć ten problem, Częstochowska Komisja Edukacji Rady Miasta powołała zespół do spraw przeciwdziałania cyberprzemocy. Jego inicjatorką jest Anna Sosna, nauczycielka z Zespołu Gimnazjów im. Marszałka J. Piłsudskiego w Częstochowie.

Dziecko lub młody człowiek spędzający czas przy komputerze wcale nie żyje w bezpiecznym wirtualnym świecie. – Fundacja Dzieci Niczyje w 2007 r. przeprowadziła ogólnopolskie badania. Dane są dosyć alarmujące, np. wykazały, że co drugi młody człowiek miał do czynienia z przemocą werbalną w internecie lub przez telefon komórkowy – mówi Anna Sosna. Pytanie brzmi, jak wyglądałyby wyniki takich badań dzisiaj. 47 procent dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania, 21 procent doświadczyło poniżania i upokarzania, 16 procent straszenia i szantażowania, 29 procent kradzieży tożsamości w internecie, 57 procent ludzi w wieku od 12 do 17 lat było przynajmniej raz obiektem zdjęć czy filmów wykonywanych wbrew ich woli.

Inicjatywa przeciwdziałająca cyberprzemocy ma charakter profilaktyczny. Będzie to przede wszystkim akcja edukacyjna kierowana do szkół gimnazjalnych i prawdopodobnie obejmująca także wyższe klasy szkół podstawowych. – Nasz zespół to inicjatywa społeczna. Działamy zupełnie pozabudżetowo, nie mamy własnych środków – wyjaśnia Anna Sosna. – Po pierwsze chcemy zbadać, jak wygląda problem w środowisku lokalnym. Jedna z uczelni lokalnych przeprowadzi badania, jak wygląda obecnie cyberprzemoc, ale już na chwile obecną wiemy, że chcemy dotrzeć do dzieci, młodzieży, do rodziców i do nauczycieli.

Program edukacyjny zacznie działać we wrześniu tego roku. Będzie informował objęte nim osoby m.in. o prawnej stronie cyberprzemocy.

Krzysztof Rygalik