Częstochowskie drogi pod czujnym okiem policji

Częstochowska drogówka w tym tygodniu przeprowadziła na drogach miasta i powiatu działania, nastawione na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Celem akcji była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, bo właśnie ta grupa użytkowników dróg zazwyczaj w zderzeniu z pojazdem odnosi poważne obrażenia. Policjanci w ciągu zaledwie dwóch dni ujawnili ponad 180 wykroczeń.

Częstochowski ruch drogowy cyklicznie włącza się w ogólnopolskie i wojewódzkie działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, o czym więcej mówi asp. szt. Barbara Poznańska, oficer prasowy częstochowskiej Komendy Miejskiej Policji:

Jednak kontroli byli poddawani nie tylko kierowcy:

Co w takim razie na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym sądzą piesi? Czy czują się bezpiecznie?

Czy rowerzyści podzielają optymizm pieszych?

Policja apeluje do niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, aby w sytuacjach niebezpiecznych zastosowali zasadę ograniczonego zaufania:

Kierowco, rowerzysto, pieszy, pamiętajcie, że wszyscy jesteście równoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, a szacunek do siebie nawzajem jest podstawą bezpiecznej podróży!