Czy Częstochowie potrzebna jest zmiana herbu?

Rok 2020 będzie rokiem szczególnym dla Częstochowy. W tym roku bowiem będziemy obchodzić jubileusz 800 lat pierwszej pisemnej wzmianki o mieście. Z tej okazji władze miasta, postanowiły wprowadzić, kontrowersyjną, zdaniem wielu częstochowian, zmianę w herbie Częstochowy.

Projekt herbu, który zaprezentowano w grudniu 2017 roku, wykonali profesorowie Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie: Marceli Antoniewicz i Andrzej Desperak. Najważniejsza zmiana dotyczy zastąpienia kruka, który obecnie znajduje się w herbie, złotym orłem. Na konferencji prasowej, która odbyła się 6 lutego i poświęcona była zmianie herbu, prof. Marceli Antoniewicz uzasadniał konieczność zmiany herbu w następujący sposób:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_zmiana_herbu_czestochowy_marceli_antoniewicz_06_02_2020.mp3]

Komisja Heraldyczna, do której został skierowany wniosek o wprowadzenie zmian w herbie, zaopiniowała pozytywnie nowy projekt. Według rzecznika Urzędu Miasta Włodzimierza Tutaja, jest to historyczny moment dla Częstochowy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/2_zmiana_herbu_czestochowy_wlodzimierz_tutaj_06_02_2020.mp3]

Zdaniem prof. Marcelia Antoniewicza, zmiana jest konieczna, ponieważ, zgodnie z zasadami heraldyki, herb bądź jakikolwiek jego element nie powinien reprezentować pojedynczej instytucji, a taką rolę, według niego, pełni znajdujący się w obecnym herbie kruk, będący symbolem zakonu paulinów. Jak wspomniał Antoniewicz, zastąpił on orła, który widniał na herbie Częstochowy jeszcze w latach 90.:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/3_zmiana_herbu_czestochowy_marceli_antoniewicz_06_02_2020.mp3]

Odmienne stanowisko prezentuje radny Prawa i Sprawiedliwości Paweł Ruksza, który, odnosząc się do historii, zaznacza, że nowy herb nie byłby w pełni adekwatnym symbolem miasta:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/4_zmiana_herbu_czestochowy_pawel_ruksza_07_02_2020.mp3]

Podobnego zdania są mieszkańcy Częstochowy, których zapytaliśmy o opinię na temat zmiany herbu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/5_zmiana_herbu_czestochowy_mieszkancy_07_02_2020.mp3]

Na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie poddana pod głosowanie uchwała, mówiąca o wprowadzeniu zmian w herbie Częstochowy – wówczas to zostanie podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie. Warto jednak zadać pytanie, czy miasto rzeczywiście powinno skupiać się na kwestiach pomniejszych, generujących kolejne koszty, zamiast przeznaczyć budżet na inwestycje, które naprawdę są potrzebne mieszkańcom.

MSI