Czy jesteśmy bezpieczni energetycznie?

plakat_b1_05

Politechnika Częstochowska stała się areną dyskusji na temat energii, Europy i Polski. Na uczelni miało bowiem miejsce Regionalne Forum Dyskusyjne „Unia Energetyczna – oczekiwania Polski, oczekiwania Europy”. Wzięli w nim udział posłowie do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i Jadwiga Wiśniewska. W debacie uczestniczyli także studenci, których głos jest bardzo cenny. Mówiła o tym Grażyna Wojtkowska Łodej, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

– Rozpoczęcie debaty dotyczące unii energetycznej i jej efektów z punktu widzenia całej Europy, jest zasadne. Temat jest bardzo aktualny i bardzo ważny, wobec rosnących niepewności jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej, które obserwujemy. To jest kwestia uchodźców, kłopotów strefy euro, a do tego dochodzi pytanie, czy jesteśmy bezpieczni energetycznie.

Tego typu debaty są także dobrą okazją do ukazania zaangażowania młodych ludzi w sytuację kraju. Czy młodzież czuje się częścią Europy?

– Młodzież jest za tym, żeby Polska była silnym państwem w Unii Europejskiej. Młodzież jak nikt dotąd korzysta z naszej obecności w strukturach europejskich. Może studiować za granicą, może podejmować pracę. Wydaje mi się, że młodzież nie wyobraża sobie innej rzeczywistości.

Po debacie odbyła się także pokaz filmu „Mustang”, laureata nagrody Filmowej LUX Parlamentu Europejskiego 2015.

SW