Do 10 października: Wnioski w programie „Aktywny samorząd” moduł II

Moduł ten pozwala otrzymać środki PFRON na uzyskanie wyższego wykształcenia. Wnioski mogą składać osoby ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością, uczące się w szkole wyższej, policealnej czy z otwartym przewodem doktorskim poza studiami.

Program skierowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej, policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie powinny być składane za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki SOW wniosek składa się bez wychodzenia z domu, bez kolejek, bez konieczności zmagania się z architektonicznymi barierami.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

– zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON)
– posiadać adres poczty elektronicznej,
– posiadać profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap (dostępny również w bankowości elektronicznej większości banków) lub kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny)

Jeśli jednak ktoś nie ma możliwości złożenia wniosku na platformie SOW, wnioski można także składać w wersji papierowej. Taki wniosek wysyłamy tradycyjną pocztą lub składamy w siedzibie Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, al. Niepodległości 20/22 , 42-216 Częstochowa, tel. 34 363 18 19.

Źródło: UM Częstochowa