Dr n. med. Tomasz Męcik-Kronenberg z odznaczeniem Primus in Agendo

Odznaka Primus in Agendo/fot. gov.pl

Minister Marlena Maląg oraz Sekretarz Stanu Stanisław Szwed podczas uroczystości, która odbyła się 15 lutego br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej wręczyli odznakę Primus in Agendo dr. n. med. Tomaszowi Męcikowi-Kronenbergowi, lekarzowi, strażakowi i dowódcy Sekcji Wspomagającej Działania Poszukiwawcze z psami Straży Pożarnej.

Odznaczenie zostało przyznane na wniosek posłanki do Parlamentu Europejskiego, Jadwigi Wiśniewskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/1_weekend_Wisniewska_15_02_2021.mp3]

Odznaka Primus in Agendo jest wyrazem uznania m.in. dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, wartościowych inicjatyw, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. To honorowe wyróżnienie przyznawane osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny.

Wnioskująca o przyznanie odznaki, europosłanka Wiśniewska zwracała uwagę m.in. na wielowymiarowe zaangażowanie dr n. med. Tomasza Męcika-Kronenberga w działania na rzecz szerokiego spektrum grup wymagających wsparcia, nie tylko bezdomnych i wykluczonych, ale także seniorów czy znajdujących się na zakręcie życia młodych ludzi.

– Niech ta odznaka będzie symbolicznym wyrazem naszej ogromnej wdzięczności, szacunku i uznania za dawanie całym swoim życiem świadectwa bezinteresowności, zaangażowania i troski o ludzki los – mówiła minister Maląg.

Dr n. med. Tomasz Męcik-Kronenberg realizuje działania wspierające aktywność osób starszych i niepełnosprawnych. Przeciwdziałając ich wykluczeniu, prowadzi edukację społeczną w tym zakresie. W niosącym wiele wyzwań czasie pandemii włączył młodych ludzi w działania na rzecz seniorów, między innymi w zainicjowaną przez siebie akcję „Senior bez Koronawirusa”. Daje również wsparcie poszukującym zaginionych oraz niesie pomoc zmagającym się z niepełnosprawnością. Otacza opieką bezdomne zwierzęta.

Nauczyciel akademicki i opiekun kół naukowych. Od lat współpracuje z międzynarodową organizacją „Missing People” oraz jej polskim odpowiednikiem Fundacją „ITAKA”. Jest współtwórcą i współorganizatorem międzynarodowego programu szkoleń dla zespołów poszukiwawczych z psami. Od 22 lat bezinteresownie szkoli ludzi, realizując dziesiątki multidyscyplinarnych szkoleń niezbędnych w ratownictwie.

Jest laureatem „Oskara Strażackiego”, a za swoją działalność był wielokrotnie uhonorowany Laurem Wolontariatu oraz Złotym Laurem Wolontariatu.

Źródło: gov.pl