Duże podwyżki za odbiór odpadów

64 zł miesięcznie – o nawet tyle więcej wkrótce każdego miesiąca będzie płacić częstochowska czteroosobowa rodzina, która nie segreguje śmieci. To skutek znacznej podwyżki stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów, którą kilka dni temu przegłosowali radni.

18 zł za odpady segregowane i 36 zł za niesegregowane, a nie 12 i 20 zł jak do tej pory. To już pewne. Podwyżki będą i to co najmniej 50-procentowe.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/1_ludzie.mp3]

Mówi się trudno. Mieszkańcom. Urząd tłumaczy, że inaczej się nie dało, a podwyżka jest efektem obserwacji i kalkulacji. Bo system przynosi straty, a zgodnie z ustawą, nie może.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/2_szczerba.mp3]

Tłumaczy naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy Andrzej Szczerba. Z wyjaśnieniami podczas sesji Rady Miasta nie zgodzili się radni z klubu PiS, którzy głosowali przeciw tak dużej podwyżce. M.in. Paweł Ruksza.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/3_ruksza.mp3]

Według częstochowskiego magistratu się nie da. Podjęta uchwała, a zatem i podwyżki wejdą w życie z dniem 1 lipca.

MD