Dyrektorka szpitalu w Zawierciu odwołana

Małgorzata Guzik ok

W dniu 7 kwietnia Zarząd Powiatu Zawierciańskiego podjął uchwałę o odwołaniu ze stanowiska pani Małgorzaty Guzik, dotychczasowej dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Do czasu wyboru w drodze konkursu nowego dyrektora placówki, obowiązki dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu pełnić będzie dr n. med. Piotr Grazda.

 

Tekst: Starostwo Powiatowe w Zawierciu