Dyskusja o rodzicielstwie zastępczym w Częstochowie

DSC_0784

Dziś (28 maja) w częstochowskim magistracie miała miejsce konferencja tematyczna dotycząca rodzicielstwa zastępczego. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Moje serce dało Ci dom” i było jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody Częstochowskich Dni Rodziny.
– Danie serca, danie miłości dziecku to są rzeczy ogromnej wagi. Natomiast zawsze należy pamiętać, że rodzicielstwo zastępcze – jak każde rodzicielstwo – to ogromna odpowiedzialność za drugiego człowieka – to odpowiedzialność za to, jaki mu się stwarza dom i czy na pewno daje się gwarancję bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że każde dziecko to człowiek i podmiotowe traktowanie właśnie w przypadku tego małego człowieka jest niezwykle istotne. To nie jest rzecz ani zabawka, którą, jak nam się przestanie podobać, możemy zwrócić do sklepu. I o tym należy pamiętać – mówi Lidia Zeller, prezes Stowarzyszenia „Dla Rodziny”.
Zarówno w Polsce, jak i w samej Częstochowie, najwięcej jest rodzin zastępczych spokrewnionych. W naszym mieście statystyki przedstawiają się następująco:
– 220 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywa 283 dzieci;
– 86 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywa 110 dzieci;
– 2 rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywa 3 dzieci;
– 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywa 7 dzieci.
W sumie w Częstochowie rodzinną pieczę zastępczą pełni 310 rodzin, przebywa w nich 403 dzieci.