Dzień Otwarty w ZSS nr 45 za nami

dzien otwarty

Zajęcia m.in. z arteterapii, dogoterapii, SI (terapii integracji sensorycznej), komunikacji alternatywnej oraz konsultacje specjalistów – to wszystko przygotowano dla rodziców i dzieci w ramach Dnia Otwartego Zespołu Szkół Specjalnych nr 45.
Więcej o rodzajach terapii prowadzonych w szkole można znaleźć na stronie: www.zss45.czest.pl
Zespół Szkół Specjalnych nr 45 (ul. Czecha 15) to szkoła publiczna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.
Obiekt jest przystosowany dla osób z wszelkimi ruchowymi dysfunkcjami, jest m.in. wyposażony w windę. Do szkoły przyjmowane są dzieci i młodzież zakwalifikowane do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W skład ZSS nr 45 wchodzą:

– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45
– Gimnazjum Specjalne nr 27
– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2