Europejskie Dni Dziedzictwa w Olsztynie

gdzie_duch

W Olsztynie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbył się widowiskowy rajd „Dróżkami świętego Idziego”.

Tegoroczne Dni obchodzono pod tytułem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią”. Miały one za zadanie pokazanie świątyń, arcydzieł i pomników. Wycieczkę rozpoczęła się na olsztyńskim rynku, gdzie uczestników powitał Wójt Gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski. Rajd połączono ze zwiedzaniem barokowych wnętrz kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie i modrzewiowego kościółka pw. św. Idziego w Zrębicach oraz przejściem ośmiokilometrowego szlaku. Na zakończenie rajdu miały miejsce występy a także poczęstunek w postaci regionalnych pieczonek. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury na kontynencie. Celem EDD jest prezentacja i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego. Organizatorem rajdu był Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie wraz z Zespołem Szkół w Zrębicach.

Źródło: olsztyn-jurajski.pl