Ferie z Wieluńskim Domem Kultury

wdk www male

Wieluński Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach plastycznych organizowanych w trakcie ferii zimowych. Na dzieci w wieku szkolnym czekają zajęcia zatytułowane „Papierowy świat” – będą się one odbywać w dniach: 3, 5, 9 11, 13 lutego w godzinach 10.30 – 11.30, natomiast na młodzież czekają zajęcia „Malowanie na blejtramie” – te zaplanowane zostały na 4, 6, 10, 12 lutego w godzinach 10.30 – 11.30.
Chęć wzięcia udziału w zajęciach można zgłaszać w sekretariacie Wieluńskiego Domu Kultury bądź też telefonicznie. Szczegóły na stronie internetowej: wdk.wielun.pl.