Finalizacja prac w Alei Wojska Polskiego coraz bliżej

W poniedziałek, 10 lipca na placu budowy nowego skrzyżowania Alei Wojska Polskiego z ulicami Krakowską i Rejtana, została zorganizowana konferencja prasowa. Uczestnikami spotkania z mediami byli przedstawiciele firmy NDI – wykonawcy projektu, a także władze miasta i urzędnicy z Miejskiego Zarządu Dróg.

Podczas konferencji zostało poruszonych wiele kwestii, jak m.in. planowany okres zakończenia inwestycji budowy przęsła oraz całości skrzyżowania. Zdaniem wykonawcy mieszkańcy już jesienią tego roku będą mogli korzystać z nowej infrastruktury. Dokładniejszych informacji udziela Adam Owsiany, dyrektor projektu NDI:

Jak zapewnia Wojciech Paczyński, dyrektor oddziału NDI Północ, skrzyżowanie oraz wiadukt będą udostępnione dla pieszych już niedługo. Z kolei po wylaniu warstwy bitumicznej, stanie się możliwym poruszanie także samochodem:

Niemniej, zdaniem Adama Owsianego ilość pracy, jaka stoi przed wykonawcą, jest nadal spora. Ekipa budowlana nie zwalnia tępa:

Co ciekawe, według NDI skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego z ulicami Krakowska i Rejtana byłoby gotowe dużo wcześniej, gdyby nie mnogość dodatkowych prac oraz poprawek, jakie wykonawca musiał przeprowadzić w trakcie właściwych prac budowlanych. Lata zaniedbań, niewłaściwej dokumentacji oraz samowolki ekip remontowych doprowadziły do chaosu budowlanego:

Przebudowa Alei Wojska Polskiego nie jest inwestycją wyłącznie dla kierowców. Jak zapewnia częstochowskie MZD, ustami swojego rzecznika Macieja Hasika, także infrastruktura rowerowa oraz ta przeznaczona dla pieszych, została poddana licznym renowacjom i przebudowom. Po zakończeniu właściwych prac możliwa stanie się chociażby bezpieczna wycieczka rowerowa do Olsztyna.

Finalizacja prac w Alei Wojska Polskiego coraz bliżej