Forum „Dla Rodziny” po raz piąty

W Częstochowie odbyło się V Forum “Dla Rodziny”.

W sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy miało miejsce V Forum “Dla Rodziny”, poświęcone zagadnieniom dotyczącym lepszego rozwoju i życia zarówno w rodzinie biologicznej jak i w zastępczej. O tematach, które zostały poruszone na zgromadzeniu, mówi Prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie “Dla Rodziny”, Lidia Zeller:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/1_lidia_zeller_20_11_2019-1.mp3]

Prezes Fundacji Primo Diagnosis, Anna Kościańska, podkreśla, że wpływ na relacje rodzinne mają także badania prowadzone nad zaburzeniami dzieci z autyzmem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/2_anna_koscianska_20_11_2019-1.mp3]

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,Dla Rodziny” funkcjonuje od 2013 roku i skupia się przede wszystkim na wspieraniu rodziny jako najważniejszego środowiska wychowawczego, w tym na stwarzaniu warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego dziecka i jego rodziny. Wśród prelegentów na tegorocznym zgromadzeniu znaleźli się m.in. Katarzyna Napiórkowska, naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marietta Hełka, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i Jolanta Szempruch z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

MSI