Fundusz Dróg Samorządowych – nabór wniosków o dofinansowanie

źródło fot. ŚUW

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Przepisy zakładają, że wartość dofinansowania pojedynczego projektu będzie mogła wynieść maksymalnie 30 mln zł. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu do poszczególnych zadań zostanie ustalona zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Zadania mogą mieć również charakter wieloletni (trwające dłużej niż 12 miesięcy) oraz obejmować wykonanie robót budowlanych na skrzyżowaniach, które nie są w zarządzie wnioskodawcy.

Wnioski można składać do 10 sierpnia 2020 r. w miejscu i w sposób wskazany w ogłoszeniu o konkursie (http://bip.katowice.uw.gov.pl/fundusze/fds.html).

źródło: ŚUW