Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

lekarz

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptasiej na podstawie § 1 ust.1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016 poz.2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obowiązuje nakaz zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.