Jura ROK Festiwal

picture_3791

Już po raz drugi Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie przygotowuje plenerową imprezę pod tytułem „Jura ROK Festiwal”. W tej edycji w roli Gospodarza i współorganizatora wystąpi Gmina Niegowa. Tegoroczna edycja odbędzie się 5 czerwca w Niegowie.

Jura ROK Festiwal jest imprezą, na którą złoży się wiele działań i propozycji dla widzów. Podczas imprezy zaprezentują się zespoły folklorystyczne z naszego regionu oraz promowane będą wyroby ludowego rękodzieła, regionalne wyroby spożywcze i swojskie jadło. Przedsięwzięcie będzie współorganizowane przez samorządy gmin i ośrodki kultury.

W programie m. in.:

– przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu „Legendy Jury” (Projekt współfinansowany ze środków Marszałka Województwa Śląskiego)
– stoiska promocyjne partnerskich Gmin
– występy Zespołów Folklorystycznych z naszego regionu poprzedzone korowodem
– widowisko estradowo-kabaretowe
„Spotkanie z Balladą”
– liczne atrakcje dla dzieci (w ramach Dnia Dziecka)

Najważniejszym celem Festiwalu oprócz wspierania tradycji i kultury ludowej będzie promowanie północnego regionu Województwa Śląskiego, pełnego szlaków turystycznych, ruin zamku i związanych z nim tajemnic.

źródło: www.rok.czestochowa.pl