Kampania przeciw uzależnieniom i przemocy

Alkohol

Od marca do grudnia bieżącego roku na antenie Radia Fiat realizowana jest kampania pod tytułem „Stop uzależnieniom i przemocy”.

W ramach kampanii co tydzień emitowane są audycje dotyczące tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie, przygotowane przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w wymienionym obszarze. Tematy programów oscylują wokół problemów alkoholizmu, narkomanii, czy dopalaczy.

Audycje emitowane są w każdy piątek po 12.00, powtórki po 19.30. Program został sfinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy.