Kampania przeciw uzależnieniom i przemocy

Alkohol

Od marca do grudnia bieżącego roku na antenie Radia Fiat realizowana będzie kampania pod tytułem „Stop uzależnieniom i przemocy”. 

W ramach kampanii co tydzień emitowane będą audycje dotyczące tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie, przygotowane przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w wymienionym obszarze. Tematy programów będą oscylować wokół problemów alkoholizmu, narkomanii, czy dopalaczy. Audycje emitowane będą w każdy piątek po 12-ej, powtórki po 19-ej.

Program został sfinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy.