Kapliczki w obiektywie Jana Niteckiego – zaproszenie na wernisaż

nitecki

fot. www.mdkradomsko.pl

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza na wernisaż wystawy fotografii autorstwa Jana Niteckiego pt. „Kapliczki”.

Wystawa autorstwa Jana Niteckiego jest odzwierciedleniem jego umiłowania dla piękna małej architektury sakralnej wtopionej w pejzaż polskiego krajobrazu, w szczególności regionie radomszczańskim.

„Stare kapliczki i krzyże przydrożne w większości polskich miejscowości są nierozerwalnie związane z dziejami ich mieszkańców, budzą często sentyment, przypominają własne dzieciństwo, wydarzenia lokalne, radości i smutki, modlitwy i śpiewy majowe… Stanowią one zarówno wyraz kultury materialnej, jak i świadectwo wiary naszych przodków oraz czci oddawanej Bogu, Matce Bożej i Świętym Postaciom Kościoła. To dziedzictwo kulturowe pokoleń świadczy nie tylko o ich tożsamości chrześcijańskiej i wierze ojców, ale i ubogaca nasz zróżnicowany krajobraz, integruje społeczność lokalną do dbałości o nie, pełni funkcje kultowe i wychowawcze, zaspakaja potrzeby estetyczne, duchowe, a czasami nawet twórcze; często przydaje też znaczenia walorom turystycznym w regionie. Kapliczki i krzyże stawiane były zarówno w celach obrzędowych, jak i dziękczynno – wotywnych, najczęściej z potrzeby serca i szczerej wiary. W miejscowościach, w których nie było kościoła, obiekty te, zwłaszcza kapliczki domkowe – spełniały często funkcje zastępcze. Niniejsza wystawa fotograficzna prezentuje te obiekty – małej architektury sakralnej – z różnych regionów Polski, ale w szczególności z regionu łódzkiego, z uwzględnieniem Radomska i okolic. Pragnę przy tym zaznaczyć, że sama fotografia nie oddaje pełnego spektrum tego przydrożnego sacrum, którego scenografia otoczenia jest zmienna nie tylko w różnych porach roku, ale i dnia. Wielobarwność szaty roślinnej i zróżnicowane układy i kolory chmur, śpiewy ptaków, a nawet zapachy ziół czy olejków eterycznych drzew iglastych znajdujących się w pobliżu – ubogacają to przydrożne sacrum; pozwalają także na głębsze odczucia estetyczne i duchowe na łonie przyrody – pośród pól czy na skraju lasów. To właśnie przyroda przydaje szczególnego blasku tym obiektom. Dlatego moje zauroczenie tymi obiektami – jest jednocześnie zaproszeniem dla miłośników turystyki, fotografii czy malarstwa do szerszego odkrywania piękna tych obiektów – wtopionych w krajobraz pól, łąk, lasów czy wiejskich domostw; do zamyśleń i refleksji… „ – pisze Jan Nitecki, autor wystawy. (www.mdkradomsko.pl)

Wystawa zaprezentowana zostanie 10 września o godz. 17:00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury. Zapraszamy.