Kierunek lekarski w UJD

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie chce rozpocząć kształcenie lekarzy. Uczelnia do końca czerwca złoży w tej sprawie wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez Polską Komisję Akredytacyjną.

Częstochowski uniwersytet kształci już studentów na kierunkach medycznych takich jak pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka czy kosmetologia, które cieszą się ogromną popularnością, o czym przemawia liczba ponad 700 studiujących.

Dlaczego uczelnia podjęła się zabiegania o kierunek lekarski i jak wyglądają procedury jego uruchomienia, opowiadała prof. Anna Wypych-Gawrońska — rektor UJD.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/1_ANNA_WYPYCH-GAWRONSKA_20_05_2019.mp3]

Rektor mówiła również, jaka praca została już wykonana, aby wniosek był zaopiniowany pozytywnie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/2_ANNA_WYPYCH-GAWRONSKA_20_05_2019.mp3]

Prof. Wypych-Gawrońska wyjaśniała również potrzebę realizacji różnych inwestycji związanych z uruchomieniem studiów lekarskich i apelowała o pomoc w pozyskaniu na ten cel środków zarówno krajowych, jak i europejskich.

Absolwentka uczelni, europoseł Jadwiga Wiśniewska, która zabiegała o przekształcenie Akademii im. Jana Długosza w uniwersytet, zapewniła, że będzie ubiegać się o środki finansowe w różnych instytucjach.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/JADWIGA_WISNIEWSKA_20_05_2019.mp3]

Jeśli wniosek zostanie zaopiniowany pozytywnie, to możliwe, że kierunek lekarski zostanie uruchomiony w uczelni już w latach 2020-2021.

DC