Kobieta w oczach mężczyzny

Tradycyjnie już Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej z Wydziałem Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej zorganizował kolejną edycję sympozjum: „Dar bycia kobietą”.

Tegorocznym wykładom, które odbyły się 4. marca (sobota) o godzinie 10:00 w auli ,,Niedzieli”, towarzyszyło hasło ,,Kobieta w oczach mężczyzny – męskie wynurzenia świeckich i duchownych”. Po raz pierwszy Panie miały okazję wysłuchać wykładów, które wygłosili sami mężczyźni.

Więcej o inspiracji i temacie spotkania mówi dr. Artur Dąbrowski prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej:

-Sympozjum wzięło się z przeczytania fantastycznej książki pt. „Przywilej bycia Kobietą”. Książka ta demaskuje wszystkie nurty feminizmu i pokazuje rzeczywiste nauczanie kościoła na temat Kobiety i jej godności. Jest to czwarta edycja, wśród ludzi, którzy tutaj byli zapraszani to między innymi: Beata Kempa, Infułat Ireneusz Skubiś, ludzie ze świata polityki, kultury, ekonomii i to oni przedstawiali nam wizerunek Kobiety. Zrobiliśmy to sympozjum w obszarze lokalnym, żeby ukazać przekrój tak jak ks. Radosław Rychlik mówi o obecności – nie tyle w mediach – co w przestrzeni kultury, sztuki, nauczania kościoła. Pięknie to podkreślał św. Tomasz z Akwinu, że łaska buduje na naturze człowieka. Natury nie jesteśmy w stanie oszukać, okłamać i to ona jest punktem wyjścia do tego, kim jest Kobieta. Również podkreśla to Edyta Stein, która mówi o tym, że ciało Kobiety pokazuje to, do czego jest powołana.

Referaty wygłosili: ks. Mariusz Frukacz – redaktor „Niedzieli”, korespondent KAI i ZENIT,
ks. Sławomir Bednarski – prezes fundacji „Servire homini”, ks. Radosław Rychlik – autor licznych publikacji homiletycznych, Andrzej Kalinowski – twórca Dobroczynnego Ruchu „Betel” i Artur Dąbrowski – rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce i prezes DIAK.

Wydarzenie objęte było honorowym patronatem Metropolity Częstochowskiego Arcybiskupa Wacława Depo. Partnerami inicjatywy byli: „Niedziela”, Radio „FIAT”, Fundacja „Czyn Katolicki”, Fundacja Niedziela. Instytut Mediów, Betel i Agencja reklamy AveNet.

Ks. Mariusz Frukacz mówił o wizerunku Kobiety w mediach, oraz jaki wizerunek media narzucają Kobiecie i co z nim robią:

-Obraz Kobiety wydaje się być rzeczywiście mocno sfałszowany, nawet czasem depresjonujący rolę Kobiety. Mówiłem o tym w swoim wykładzie, że nie pokazuje się roli Kobiety jako matki, żony. Najczęściej pokazuje się ją jako kobietę sukcesu, biznesu, samotnie wychowującą swoje dziecko, albo promuję się w mediach tzw. wieczną młodość. Natomiast wszyscy wiemy, że jest przemijanie, śmierć, starość. Wiele starszych pań zewnętrznie jest starszych natomiast nie mówi się o ich pięknie wewnętrznym. Trzeba podkreślać rolę kobiety dlatego, że podkreśla się ją w sposób fałszywy w mediach, trzeba mówić o dobrej roli kobiety, o jej zaletach, talentach, o pięknie nie tylko zewnętrznym, ale też duchowym.

Sympozjum było doskonałą okazją do przekonania się o aktualności słów, które wypowiedział Joseph – Marie Maistre, twierdząc, że: „Kobieta jest jednym z potężnych narzędzi, jakimi posługuje się Opatrzność, by utorować drogę dla cywilizacji”.

DN