Kocham Kościół… – konsekracja Biskupa Andrzeja Przybylskiego

„Biskup to nie jest wyższy urzędnik kościelny z mitrą na głowie i pastorałem w ręku, ale to ktoś, kogo wybrał Pan” – powiedział w swoim podziękowaniu nowo konsekrowany biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. Nie kryjąc wzruszenia, dziękował wszystkim, kogo spotkał na swojej życiowej i duchowej drodze, ale przede wszystkim podkreślał istotę bycia biskupem pomocniczym. Podkreślał, że został powołany przez Pana, aby pomagać.

Dotychczasowy proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, ks. prałat Andrzej Przybylski, przyjął święcenia biskupie w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie z rąk abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio oraz arcybiskup senior Stanisław Nowak.

Uroczysta Eucharystia zgromadziła w bazylice archikatedralnej tłumy wiernych, pragnących modlić się i towarzyszyć na początku tej szczególnej drogi nowemu biskupowi.

Abp Wacław Depo podkreślał w homilii, że „im bardziej otaczający nas świat będzie się dechrystianizował, im bardziej będzie dotknięty niepewnością, tzw. „postprawdą” i obojętnością, to tym bardziej większe będzie wołanie o dobrych pasterzy, którzy staną się jak latarnia w nocy czy skała, na której można się oprzeć. (…) Bo nie można pójść za Chrystusem, będąc powołanym już spod serca matki, a później żyć według własnego projektu i jak mi się podoba – mówił abp Depo, a wskazując na postać św. Jana Chrzciciela podkreślił, że „jeżeli więc Święty Jan Chrzciciel będzie wielki w oczach Pana, to dlatego, że już w łonie matki został napełniony Duchem Świętym. Jego misja w oparciu o Boga będzie przebiegać dwutorowo: – ma wzywać do nawrócenia rodaków i przekazać Boże zbawienie, które dotrze aż po krańce ziemi”.

Metropolita częstochowski w dalszym ciągu homilii zaznaczył: – „Wiemy, że to drugie posłanie uczynił Pan Jezus nakazem misyjnym: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Ten program realizuje Kościół w Polsce w przeżywanym przez nas Roku duszpasterskim. Ten sam mandat apostolski zostaje dzisiaj zadany, Tobie, Biskupie Andrzeju, abyś w Chrystusie wypełniał misję Kościoła” – kontynuował abp Depo.
Arcybiskup przypomniał, że „Prawda, która jest w Chrystusie, pokazując kierunek i miarę ludzkiej wolności, woła o odpowiedź poprzez miłość i dar z siebie. I jest rzeczą niezmiernie ważną, aby powołani przez Chrystusa do służby kapłańskiej czy życia konsekrowanego nie tylko odznaczali się znajomością Ewangelii i według niej żyli, ale by znali zarówno ludzi, do których są posłani, jak i warunki życia adresatów głoszonego przez nich orędzia Ewangelii”.
„W sprawach zasadniczych, takich jak: zmysł Boga Żywego, przyjęcie Ewangelii Jezusa Chrystusa, dar zbawienia przez wiarę, sakramenty Eucharystii i pojednania, sens ludzkiej miłości w małżeństwie, teologia ciała, szacunek dla życia, dzielenie się z potrzebującymi – Kościół, a w nim biskup, kapłan i każdy chrześcijanin – nie może zgodzić się na milczenie, nie może ustąpić i usunąć się w cień, pod pretekstem, że trzeba zostawić miejsce dla pluralizmu prądów ideowych, z których wiele przenikniętych jest scjentyzmem, materializmem, czyli ateizmem” – przypomniał abp Depo słowa św. Jana Pawła II.

Zgodnie z tradycją Kościoła obrzęd święceń rozpoczął się hymnem do Ducha Świętego. Po nim odczytana została bulla papieża Franciszka nominująca nowego biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej. Tekst pisma papieskiego odczytał kanclerz kurii ks. prał. Marian Szczerba. Po homilii biskup nominat złożył przyrzeczenia, które wyrażają publicznie jego wolę przyjęcia święceń i zobowiązanie do pełnienia posługi zgodnie z wolą Chrystusa i Kościoła pod zwierzchnictwem następcy św. Piotra. Następnie odśpiewana została litania do Wszystkich Świętych. Po niej nastąpiło nałożenie rąk i modlitwa święceń, namaszczenie głowy oraz wręczenie księgi Ewangelii i insygniów biskupich – mitry, pierścienia i pastorału.

Pod Komunii Świętej ks. Andrzej Kuliberda, Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterskich, odczytał list gratulacyjny od prezydenta Andrzeja Dudy. Bp Antoni Długosz odczytał treść listu od abp. Stanisława Gądeckiego, w którym Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski życzył, „by biskupi pierścień przypominał o tym, że królować znaczy służyć każdego dnia, z niegasnącą miłością. By biskupi pastorał był przypomnieniem, że prowadzić do Boga może tylko ten, kto sam daje się Jemu prowadzić, a biskupia mitra przypominała wreszcie, że uświęcenie dokonuje się tylko poprzez ofiarę: tę sakramentalną, składaną każdego dnia na ołtarzu i tę składaną przez niego samego, w sanktuarium swojego serca, podczas głoszenia Słowa. Obecny na uroczystości konsekracji kard. Stanisław Dziwisz, po Mszy św. Powiedział naszemu Radiu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/2-ks-kard.-Stanislaw-Dziwisz.mp3]

 

Na Biskupa Andrzeja czekały także podziękowania i życzenia od przybyłych, oraz niezwykłe prezenty. O jednym z nich opowiedziała s. Milena, towarzysząca bezdomnym z Fundacji św. Barnaby:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/4-s.-Milena.mp3]

 

Jak podkreślali przybyli, ks. Andrzej Przybylski to człowiek niezwykle otwarty na ludzi i dla ludzi. Sam Biskup podkreślał: –

 

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/1-ks.-pralat-Andrzej-Przybylski-1.mp3]

Ks. Krzysztof Gryz, na co dzień związany z Zawierciem, wyraził nadzieję, że nowo konsekrowany biskup pomocniczy zostanie w archidiecezji częstochowskiej jak najdłużej: –

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/5-ks.-Krzysztof-Gryz.mp3]

 

Diakon Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Adam Młynarczyk tak wspomina:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/6-diakon-Adam-Mlynarczyk.mp3]

 

Wśród tłumnie zgromadzonych był także ks. Rafał Grzesiak z Duszpasterstwa Akademickiego Emaus, który przypominał o znaczącej posłudze Biskupa Andrzeja Przybylskiego jako duszpasterza i nauczyciela akademickiego: – Chcę powiedzieć, że, kiedy przyszedłem do tej diecezji, bo jestem z diecezji krakowskiej, było tutaj dwóch księży, w których zobaczyłem takie światło i ogień. Jednym z tych dwóch był ks. Andrzej. Powiedziałem sobie wtedy, że to super diecezja. O Biskupie Andrzeju muszę powiedzieć wiele ciepłych słów, jestem w parafii, w której budował kościół, gdzie był duszpasterzem akademickim. Tam każdy o nim dobrze mówi.

Kinga Kałuża i Ewa Puchała, związane z Ruchem Światło Życie i organizacją Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, przypominały swoje doświadczenia i spotkania z ich duszpasterzem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/7-Kinga-Kałuża-i-Ewa-Puchała.mp3]

 

 

Jak mówi s. Anna, ze zgromadzenia Małych Sióstr Jezusa, Biskup Przybylski ma wiele pozytywnych cech, które przyciągają do niego ludzi:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/8-s.-Anna.mp3]

 

W oczach wielu osób Biskup Andrzej to kapłan głoszący Słowo w sposób wyjątkowy i tworzący wspólnotę Kościoła taką, w jakiej chcą przebywać, modlić się i współtworzyć.

Bp Andrzej Przybylski jest dziewiątym biskupem pomocniczym w dziejach Kościoła częstochowskiego, dewizą jego posługi są słowa: „In Christo” (W Chrystusie), pochodzące z listów św. Pawła apostoła. Centralnym motywem herbu biskupiego jest serce, symbol Najświętszego Serca Jezusowego.

SW/ekai.pl

zdjęcia: Zbyszek Derda