Kolejne Targi pracy

targi pracy dobre

Odbyły się Targi pracy podczas, których w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym zgromadziło się wielu pracodawców i osób bezrobotnych.

Targi pracy zostały zorganizowana głównie przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Ewa Borowik, zastępca kierownika działu aktywizacji zawodowej przypomniała, że to już kolejna edycja targów, które mają bardzo bogatą ofertę.

Jak sama nazwa wskazuje, targi pracy to przede wszystkim praca. Chodzi nam o zatrudnienie dla osób bezrobotnych, którymi się na co dzień zajmujemy i to dla nich przede wszystkim zorganizowaliśmy te targi pracy i dla drugich naszych partnerów, czyli pracodawców – mówi Ewa Borowik.

Na tegorocznej edycji pojawiło się opnad 50 pracodawców, którzy oferują ponad 500 miejsc pracy na terenie częstochowskiego regionu. Obecne były też agencje pracy tymczasowej, agencje zatrudnienia, które oferują pracę za granicą i tych ofert jest ponad tysiąc.

Myślę, że to ważna inicjatywa i dla pracodawców i osób bezrobotnych – dodaje Borowik.

Targi współorganizowały Ochotnicze Hufce Pracy, Zakład Doskonalenia Zaowodwego w Częstochowie, oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie.

W roku ubiegłym na targach pojawiło się zdecydowanie więcej osób bezrobotnych, niż pracodawców. Jak to wyglądało na tegorocznym wydarzeniu? Okazuje się, że można zaobserwować odwracającą się tendencję. Przewagę liczebną stanowili teraz pracodawcy.

Ciekawych ofert pracy nie brakowało. Powiatowy Urząd Pracy również ma interesującą ofertę.

Mamy szereg instrumentów wspierające bezrobotnych z naszego powiatu. Są to staże, prace interwencyjne, roboty publiczne. Przede wszystkim udzielomay tez wsparcia środków na otwarcie działalności gospodarczej – zaznacza Borowik.

Nabory już się zakończyły, jednak zainteresowani powinni monitorować sytuację, gdyż możliwe, że zostaną uruchomione kolejne.

Na wspomnaine otwarcie działalności gospodarczej, z urzędu pracy bezrobotny może otrzymać nawet 20 tys. zł. na zakup sprzętu. 10 proc. z tej sumy można przeznaczyć na promocję firmy.

Jeśli ktoś poszukuje pracy, a nie mógł być na targach, powinien zgłosić się do częstochowskiego PUP-u. Tam dostępne są wszystkie oferty firm współpracujących z urzędem.

Sebastian Zielonka