Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Fot. Radio Fiat

Trwa nabór do 41. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września.

W konkursie mogą wziąć udział poeci piszący w języku polskim, niezrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem koniecznym jest ukończenie 16 lat.

Uczestnicy powinni nadesłać maksymalnie pięć wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, które nie były wcześniej publikowane oraz nagradzane w innych konkursach. Prace (w formacie doc, docx lub odt) wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać elektronicznie do 10 września, do godz. 14.00 na adres: poezja@rok.czestochowa.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: ,,konkurs poetycki” oraz nazwę kategorii.

Konkurs odbywa się w kategorii ,,po debiucie” (dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej) oraz ,,debiut” (dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane).

Celem wydarzenia jest pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, promowanie utalentowanych poetów oraz integracja środowisk literackich.

Halina Poświatowska urodziła się 9 maja 1935 roku w Częstochowie. Poetka uczyła się m.in. w żeńskim liceum ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. W 1957 roku ukazał się jej pierwszy tomik wierszy pod tytułem „Hymn bałwochwalczy”. W 1961 roku opublikowała reportaż o swoim życiu w Stanach Zjednoczonych – „Notatnik amerykański”. Pięć lat później napisała książkę autobiograficzną – „Opowieść dla przyjaciela”, opartą m.in. na korespondencji z Jerzym Morawskim. Kolejne zbiory poetyckie to „Dzień dzisiejszy” (1963), „Oda do rąk” (1966) i „Jeszcze jedno wspomnienie” (1968, wydanie pośmiertne).

ABK