Konkursy w olsztyńskim Ośrodku Kultury

XXII edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się już w niedzielę, 5 marca, w Ośrodku Kultury w Olsztynie. W interpretacjach wierszy zaprezentują się uczniowie gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. Celem Gminnego Konkursu Recytatorskiego jest zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji, pielęgnowanie ojczystego języka ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o kulturę i estetykę żywego słowa, a także inspirowanie recytatorów do twórczych poszukiwań i indywidualnych sposobów artystycznej wypowiedzi. Młodzi recytatorzy wystąpią w godzinach: 14:00, 16:00 i 18:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie. W tym dniu nastąpi także podsumowanie konkursu „Najlepszy czytelnik roku”. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną, ze szkołami i przedszkolem z gminy Olsztyn.

Następnego dnia, 6 marca (poniedziałek) o godz. 900 odbędzie się z kolei XII Gminny Konkurs Historyczny. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Wręczenie nagród odbędzie się 12 marca podczas XVIII Koncertu Muzyki Instrumentalnej. Honorowy patronat sprawuje Wójt Gminy Olsztyn. Organizatorzy: Zespół Szkół w Kusiętach przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Źródło: http://www.olsztyn-jurajski.pl/kalendarz/0/03/2017