Koronawirus. Od soboty obowiązują nowe zasady i ograniczenia [LISTA]

https://www.gov.pl/web/koronawirus

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów spowodowanych epidemią. Wchodzi ono w życie z dniem 28 listopada 2020 r. 

Jest powieleniem rozwiązań zawartych w rozporządzeniu dotychczas obowiązującym, z 9 października. Przywraca jednak możliwość działania usług i sklepów w galeriach i parkach handlowych, przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego, wyłączając prowadzenie sal zabaw.

W galeriach handlowych i sklepach obowiązuje limit: 1 os./15 m kwadratowych. Od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem 24.12) w godz. 10.00–12.00 utrzymane zostają tzw. godziny dla seniorów.

Organizując imprezę w domu, możemy zaprosić maksymalnie 5 osób, nie wliczając w to grona współlokatorów. Wesela, komunie i konsolacje są zakazane.

Biblioteki publiczne i naukowe mają możliwość prowadzenia działalności przy zachowaniu limitu 1 os./15 m kwadratowych powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.

Nowe przepisy obowiązują w kwestii działania kasyn i obiektów eksploatacji automatów do gier hazardowych na monety. Mogą one prowadzić działalność przy zachowaniu zasad 1 os./15 m kwadratowych powierzchni dostępnej dla klientów i odległości 1,5 m między ludźmi.

Utrzymany został nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej oraz zachowywania dystansu 1,5 m od innych. Nie zmieniły się także ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. W dni powszednie od 8.00 do 16.00 mogą się poruszać wyłącznie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Wciąż obowiązują także dotychczasowe ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym. W zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.

Oto lista najważniejszych regulacji zawartych w rozporządzeniu:

Zasady i ograniczenia w tzw. Etapie odpowiedzialności

 1. Przemieszczanie się:
 • dystans 1,5 m od innych osób;
 • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w godz. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 1. Gastronomia – wyłącznie działanie „na wynos” i „na dowóz”.
 1. Salony fryzjerskie i kosmetyczne – funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi.
 2. Biblioteki publiczne i naukowe – możliwość prowadzenia działalności przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 mpowierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.
 1. Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
 • 50% liczby miejsc siedzących albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
 1. Kult religijny:
 • ograniczenie liczby osób w kościołach – maksymalnie 1 osoba na 15m2;
 • obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.
 1. Zgromadzenia i spotkania:
 • w zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przy czym odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m;
 • imprezy organizowane w domu – z udziałem maksymalnie 5 osób (do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą).
 1. Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – możliwe wyłącznie bez udziału publiczności.
 2. Kasyna oraz obiekty działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety – 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Działalności zawieszone

 1. Wydarzenia kulturalne i kina – z wyjątkiem działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrań fonograficznych i audiowizualnych i wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – bez udziału publiczności.
 2. Hotele – z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów.
 3. Targi i wydarzenia – wyłączenie w formie on-line.
 4. Wesela, komunie i konsolacje
 5. Parki rozrywki
 6. Siłownie, kluby fitness i aquaparki
 7. Dyskoteki i kluby nocne

Według przewidywań rządu większość ograniczeń będzie obowiązywać do 27 grudnia 2020 r.

JS/gov.pl