Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Jednym z nich jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa od 2016 roku, ale miniony 2017 był pierwszym pełnym rokiem jej funkcjonowania. Kwestie bezpieczeństwa z nią związane podsumowała dla nas częstochowska komenda. Mówi rzeczniczka komendy, podkomisarz Marta Ladowska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/mapa_zagrozen_ladowska_17_01_18.mp3]

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach, które są gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami lub w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu, a także od internautów.

PN