Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa na AJD!

ajd

Akademia Jana Długosza w Częstochowie 29 czerwca rozpocznie nabór na nowy kierunek studiów – kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10 czerwca nadało stosowne uprawnienia Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu AJD do prowadzenia studiów licencjackich (pierwszego stopnia) o profilu praktycznym.

Studia na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa skierowane są przede wszystkim do tych osób, które pragną kształcić się w zakresie współczesnych tendencji związanych z przestępczością kryminalną i gospodarczą, wykorzystania metod i środków technicznych do rozpoznawania i wykrywania przestępstw i ich sprawców oraz projektowania nowoczesnych systemów bezpieczeństwa.

Absolwent tego kierunku będzie umiał zastosować metodologię ekspertyz kryminalistycznych z wykorzystaniem m.in. badań fizykochemicznych, fotograficznych, identyfikacyjnych, zabezpieczyć ślady, wnioskować na podstawie ujawnionych śladów, przeprowadzić oględziny miejsca, osób i rzeczy. Będzie też potrafił monitorować zagrożenia, projektować systemy bezpieczeństwa, w tym systemy alarmowe i systemy kontroli dostępu.

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa to kierunek studiów, który daje absolwentom możliwość zatrudnienia zarówno w różnego typu laboratoriach kryminalistycznych, wywiadowniach gospodarczych, służbach mundurowych takich jak policja, Straż Miejska, straż pożarna, Służba Więzienna, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz firmach zajmujących się kompleksowym zapewnieniem bezpieczeństwa, jak również w jednostkach zapewniających ochronę i bezpieczeństwo instytucji finansowych i przedsiębiorstw produkcyjnych.