Likwidacja Wojewódzkiego Zbióru Meldunkowego

dowod

1 marca wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o ewidencji ludności. W nowym dowodzie osobistym nie będzie już informacji o adresie zameldowania. Dzięki integracji rejestrów państwowych, urzędy same w razie potrzeby zweryfikują dane adresowe w rejestrze PESEL. W związku z nowymi przepisami zostanie zlikwidowany Wojewódzki Zbiór Meldunkowy. Te sprawy indywidualne o udostępnienie danych z Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego, które do dnia wejścia ustawy są wszczęte i niezakończone, zostaną umorzone.