Marszałek Sejmu w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek napisała, że Jan Paweł II „zalicza się do tej wyjątkowo nielicznej grupy osób, które odcisnęły wyraziste piętno na XX-wiecznej historii, nie tylko naszej Ojczyzny, lecz całego świata”.

Dziś obchodzimy setną rocznicę urodzin papieża Polaka. Z tej okazji na stronie internetowej Sejmu opublikowano oświadczenie marszałek izby. Elżbieta Witek zwróciła uwagę, ża Karol Wojtyła, późniejszy papież, przyszedł na świat w dniu szczególnym – 18 maja 1920 roku z wyprawy kijowskiej powracał bowiem w glorii zwycięzcy Józef Piłsudski. „Wychował się w wolnym kraju, a formowały go rodzina, polska szkoła i tradycje patriotyczne. Przeżył okupacyjny koszmar. Został nie literatem czy aktorem, lecz kapłanem” – czytamy w oświadczeniu.

Marszałek Sejmu napisała też, że Jan Paweł II „zalicza się do tej wyjątkowo nielicznej grupy osób, które odcisnęły wyraziste piętno na XX-wiecznej historii, nie tylko naszej Ojczyzny, lecz całego świata. Podkrakowski wikary, wychowawca młodzieży, a zarazem rozwijający swe zainteresowania uczony. Biskup i kardynał. Od października 1978 roku następca świętego Piotra, pierwszy i, jak dotychczas jedyny w historii, z komunistycznej części Europy”.

„Nie ulega wątpliwości, że sferze duchowej Jan Paweł II (…) był tym, kto najskuteczniej przyczynił się do fundamentalnej, historycznej zmiany u schyłku XX stulecia” – podkreśliła marszałek Sejmu. „Zmiany, związanej z rozpadem komunistycznego systemu. Zmiany, która zburzyła tak zwaną żelazną kurtynę. Zmiany, która ze zniewolonej, peerelowskiej rzeczywistości przeniosła Polaków do suwerennej, III Rzeczypospolitej” – napisała Elżbieta Witek.

Przypomniała też, że w roku 1979, kiedy papież po raz pierwszy pielgrzymował do rodzinnego kraju, przywiózł ze sobą nadzieję. „Wyjeżdżając pozostawił wiarę, że niebawem nadejdzie czas, kiedy zstąpi Duch i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Pierwszą oznaką zapowiadanej zmiany stała się „Solidarność” a przecież w niespełna rok po jej pojawieniu się zbrodniczy zamach o mało nie przerwał ziemskiej pielgrzymki polskiego papieża…” – podkreśliła Elżbieta Witek.

Dodała, że Ojciec Święty „był i pozostanie dla nas wzorem i przykładem głębokiej wiary, patriotyzmu i miłości bliźniego. Bo przecież my wszyscy z niego!” – napisała marszałek Sejmu.

źródło: IAR/Informacyjna Agencja Radiowa