Mikołaj patrzy! – czyli o straszeniu dzieci św. Mikołajem słów kilka

Kto z nas w dzieciństwie nie słyszał od dorosłych: „bądź grzeczny, bo inaczej św. Mikołaj przyniesie rózgę”? Każdy zna to z autopsji. Jednak czy powinno się straszyć dzieci w taki sposób?

Psychoterapeutka Beatak Gizler twierdzi, że straszenie Mikołajem może doprowadzić dzieci do traumy:

Agnieszka Leszcz-Kryszak, zajmująca się wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Sióstr Antoninek i doradca wychowania przedszkolnego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie wyjaśnia, że straszenie św. Mikołajem to zła metoda wychowawcza, która może zaburzyć system wartości dziecka:

Zatem pamiętajmy: św. Mikołaj nie wychowa dziecka za nas. To rodzic musi wyznaczać granice i tłumaczyć, co jest złym, a co dobrym zachowaniem.

LN