Miłosierdzie to Jezus Chrystus

o_michal_legan

Mszą św. dziękczynną zakończył się 20 listopada na Jasnej Górze Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Eucharystii przewodniczył o. Michał Legan – jeden z powołanych przez papieża Franciszka na czas Roku Miłosierdzia misjonarzy miłosierdzia. Posłanych w świat było ich ponad 1000, prawie 80 z Polski, w tym z archidiecezji częstochowskiej 5.

Z o. Michałem Leganem, tuż po dziękczynnej Mszy św., rozmawiała Aleksandra Mieczyńska.

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2016/11/12_15_o_MICHAL_LEGAN.mp3]

To był dobry rok, ale jeszcze lepsza wiadomość jest taka, że czas przeszły w stosunku do posłania misjonarzy miłosierdzia jest… przeszłością! Tak bowiem już 21 listopada na temat ich posługi wypowiedział się papież Franciszek: „Wyrażam moją wdzięczność każdemu misjonarzowi miłosierdzia za tę cenną posługę ofiarowaną po to, aby uczynić skuteczną łaskę przebaczenia. Jednakże ta nadzwyczajna posługa nie kończy się wraz z zamknięciem Drzwi Świętych. Pragnę bowiem, aby jeszcze trwała, aż do odwołania, jako konkretny znak, że łaska Jubileuszu nadal w różnych częściach świata jest żywa i skuteczna. Opiekę nad misjonarzami miłosierdzia w tym okresie sprawować będzie Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji jako znak bezpośredniego wyrazu mojej troski i bliskości oraz znalezienie najbardziej odpowiednich form wypełniania tej cennej posługi.” I – jak przez cały Rok Miłosierdzia – misjonarze miłosierdzia mogą odpuszczać te grzechy, z których rozgrzeszyć mógł dotąd tylko papież, będąc posłanymi w świat przez Franciszka świadkami Bożego miłosierdzia i Jego dobroci.
W archidiecezji częstochowskiej misjonarzami miłosierdzia są:
ks. prałat Stanisław Gębka
o. Robet Jasiulewicz OSPPE
o. Michał Legan OSPPE
o. Bruno Nocoń OFM
ks. Andrzej Partika SAC