Minister Sprawiedliwości: W walce z pedofilią liczy się surowość kary

źródło fot.: www.gov.pl

– Zawsze przekonywano, że liczy się tylko nieuchronność kary. Ale przypadek mordu na 11-letnim chłopcu z Katowic pokazuje, że znaczenie ma zwłaszcza surowość kary. Często jedynym skutecznym remedium jest izolacja sprawców pedofilii do końca życia – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej w środę (26 maja br.).
– Nie możemy dawać pedofilom szansy, bo ta szansa okazuje się dramatem ofiar. Powinniśmy dawać szansę dzieciom, żeby nigdy nie trafiły na takich przestępców. Dlatego ponawiam propozycję zmian kar w Kodeksie karnym – podkreślił minister Ziobro. Zaapelował też do opozycji o wsparcie projektu zaostrzenia kar dla przestępców seksualnych.
Proponowane przepisy zakładają, że nawet na 30 lat trafi za kraty pedofil za zgwałcenie dziecka, a najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie. Zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać, skończą się też kary „w zawiasach” dla zwyrodnialców. W „rejestrze pedofilów” zostanie ujawniony zawód skazanych – to najważniejsze rozwiązania dotyczące przestępstw pedofilskich.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro od początku kierowania resortem podjął zdecydowane działania, aby walczyć z przestępczością pedofilską. Dowodem tego są działania prokuratury, prowadzone śledztwa, wytyczne wydane przez Prokuratora Generalnego oraz zmiany prawa.
W 2015 r., jeszcze za rządów poprzedniej koalicji, prokuratura skierowała ponad 700 aktów oskarżenia w sprawie pedofilii. – W ostatnich latach to już ponad 1000 aktów oskarżenia rocznie. Ważny jest aspekt związany z surowością kar. Mamy nadzieję, że Sejm zaakceptuje proponowane zmiany. Chcemy wprowadzić karę do 30 lat więzienia, a także karę bezwzględnego dożywocia – mówił wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Podkreślił, że trzeba ochronić pokrzywdzonych i otoczyć ich troską.
Jednocześnie wprowadzony zostanie przepis, na mocy którego sąd będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary lub nadzwyczajnie ją złagodzić, gdy wiek sprawcy i ofiary będzie bardzo zbliżony, a okoliczności nie będą wskazywać na zaistnienie przemocy i wykorzystywania seksualnego, lecz wspólne relacje.
Biorący udział w konferencji minister – członek Rady Ministrów Michał Wójcik złożył kondolencje bliskim 11-letniej ofiary. – Dla nas ochrona praw dzieci jest fundamentalna. Kara za przestępstwa wobec najmłodszych musi być sprawiedliwa. Są takie osoby w społeczeństwie, który nigdy nie powinny opuścić więzienia. Ważne jest też, aby przestępstwa wobec dzieci nie przedawniały się. Trzeba chronić tych, którzy sami nie potrafią się obronić – podkreślił.
Po wejściu w życie nowych przepisów zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu. Obecnie zbrodnia zgwałcenia dziecka poniżej lat 15 przedawnia się po upływie 20 lat od czasu jej popełnienia, a jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie – po upływie lat 30. Tymczasem w wielu przypadkach, zwłaszcza gdy doszło do pokrzywdzenia małoletniego w bardzo młodym wieku, to nie wystarcza, by pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności karnej. Najczęściej związane jest to z długotrwałą traumą ofiar, bo pokrzywdzeni decyzję o ujawnieniu przestępstwa organom procesowym podejmują po wielu latach.
Dziś za zgwałcenie dziecka grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 15 lat. Projekt zmian radykalnie podwyższa tę karę. Gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia. A jeśli następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka – kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Zostaną też podwyższone kary za seksualne wykorzystanie dzieci. Dziś wynoszą od 2 do 12 lat więzienia. Zgodnie z projektem – będzie to od 2 do 15 lat.
Nie będzie kar w zawieszeniu. Sprawcy brutalnych zbrodni pedofilskich nie będą mogli wyjść z więzienia na przedterminowe zwolnienie. Wobec sprawcy, który zgwałci i zabije dziecko, sąd, wymierzając karę, będzie mógł wyłączyć możliwość uzyskania przez skazanego warunkowego zwolnienia z więzienia.
Kara dożywotniego więzienia dla najbardziej zaburzonych i niebezpiecznych sprawców nie może być jedynie sankcją na papierze. Projekt wprowadza możliwość orzeczenia realnego dożywocia dla zwyrodnialców, którzy na skutek gwałtu doprowadzili do śmierci dziecka. Sąd będzie uprawniony do orzeczenia, że w żadnym wypadku nie będą mogli skorzystać z warunkowego zwolnienia z więzienia.
Poszerzony zostanie zakres informacji ujawnianych w tzw. rejestrze pedofilów. Projekt przewiduje uzupełnienie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o zawód wyuczony i wykonywany przez sprawcę w momencie popełnienia przestępstwa. Usprawni to pracę organów ścigania, wzbogacając zakres danych służących do profilowania (typowania) sprawców przestępstw na tle seksualnym. Zwiększy to również skuteczność działań mających zapobiegać i wykrywać takie przestępstwa. Uzupełnienie rejestru o zawód sprawcy w powiązaniu z dostępem do policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym przyczyni się również do tego, by rodzice mogli z większym spokojem myśleć o bezpieczeństwie swoich dzieci.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości