Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

Propagowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania się w sytuacjach kryzysowych – to cele Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dzisiaj (29.05) uczniowie klas szóstych i siódmych szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych z Częstochowy oraz powiatu mieli okazję zmierzyć się w takich zawodach w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie. O zasadach konkursu mówi Arleta Kasztelan, dyrektor oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/1_ARLETA_KASZTELAN_29_05_2019.mp3]

Dodatkowo uczniowie musieli wiedzieć jak zachować się w przypadku osób, które zażyły dopalacze lub doświadczyły krwotoku z nosa. Wiedza i umiejętności uczestników wskazywały na doskonałą znajomość tematu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/2_ARLETA_KASZTELAN_29_05_2019.mp3]

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa już po raz czwarty jest współorganizatorem mistrzostw, co jak zapewnia Aneta Wiśniewska, zastępca dyrektora, jest doskonałą okazją dla uczniów do praktycznego doskonalenia umiejętności pierwszej pomocy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/3_ANETA_WISNIEWSKA_29_05_2019.mp3]

Mistrzostwa zakończyły się zwycięstwem Szkoły Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima z Częstochowy. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa oraz Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody rzeczowe – apteczki pierwszej pomocy i pamiątkowe statuetki. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali natomiast gadżety i pamiątkowe zdjęcia wykonane przez uczniów kierunku technik fotografii i multimediów w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie.

AK