Modlitwa o zjednoczenie

W Kościele trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Kościele Rektorackim o tworzenie wspólnoty Bożej, modlili się katolicy oraz wierni z bratnich kościołów chrześcijańskich. Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

To już 120 raz, kiedy Chrześcijanie modlą się o zjednoczenie. Tegoroczne hasło „Życzliwymi bądźmy” ma być wskazówką, w jaki sposób to zrobić. Drogą jest Jezus Chrystus, który uczy nas dobroci i otwartości wobec drugiego człowieka – o czym mówi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_abp_-Waclaw_Depo_Modlitwa-o-zjednoczenie_.mp3]

Abp Wacław Depo przewodniczył Mszy Świętej, rozpoczynającej Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Kościele Rektorackim wygłosił homilię, nawołując wiernych, aby w drugim człowieku widzieli nie obcego, a brata i siostrę.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/2_abp_-Waclaw_Depo_Modlitwa-o-zjednoczenie_.mp3]

Jako Chrześcijanie jesteśmy zobligowani do realizacji misyjnego rozkazu. Powinniśmy otworzyć się na Chrystusa, a przez to na człowieka – mówi ks. Adam Glajcar, proboszcz częstochowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/3_ks_-Adam_Glajcar_Modlitwa-o-zjednoczenie_.mp3]

Msza Święta o jedność w Tygodniu Ekumenicznym jest nie tylko potrzebna, ale i konieczna. Jak mówi ks. Jarosław Grabowski, redaktor naczelny tygodnika katolickiego “Niedziela” – taka modlitwa jest odpowiedzią na wolę i pragnienie Jezusa, abyśmy tworzyli wspólnotę.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/4_ks_Jarosław_-Grabowski_Modlitwa-o-zjednoczenie_.mp3]

W modlitwie, w parafii Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie, uczestniczyli również przedstawiciele bratnich kościołów chrześcijańskich, a wśród nich: ks. mitrat Mirosław Drabiuk – proboszcz prawosławnej cerkwi p.w. Cudotwórczej Ikony Matki Boskiej w Częstochowskie, ks. Krzysztof Góral – radca duchownego Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie, ks. dr Mariusz Trojanowski – sekretarz ks. abp Wacława Depo, ks. dr Grzegorz Szumera – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie i ks. dr Kamil Zadrożny. O jedność Chrześcijan modliły się również siostry Brygidki z Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy, którego zasadniczym celem jest służba dziełu zjednoczenia oraz wierni innych tradycji chrześcijańskich w mieście.

ABK