Narodowe Święto Niepodległości w Częstochowie

marszaleek pilsudski oraz penderecki

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia odzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości po przeszło wieku zaborów; już w roku 1768 Polska stała się protektoratem rosyjskim, a w 1795 r. dokonano trzeciego rozbioru. Polscy żołnierze walczyli na frontach I wojny światowej w formacjach zaborczych oraz Ententy. Pozwoliło to stworzyć liczną i doświadczoną rzeszę rekrutów. 11 listopada, w momencie kapitulacji państw niemieckich i po upadku caratu, Rada Regencyjna przekazała władzę nad polskim wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. W nocy rozbrojono niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie. Rozpoczął się okres zbrojnej i politycznej batalii o wolność odrodzonego państwa.

Główne uroczystości w Częstochowie w tym roku rozpoczną się o godz. 11.

– o godz. 11 złożenie kwiatów na grobie Włodzimierza Zagórskiego (poległego harcerza);

– o godz. 12 w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny Msza św. za Ojczyznę pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

– o godz. 16.30 w Alei Sienkiewicza złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki, następnie przemarsz na Plac Biegańskiego;

– o godz. 17 na Placu Biegańskiego apel pamięci oraz składanie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.