Nasze życie powinno mieć podwójny wymiar: Boży i ludzki!

abp Depo rocznica ingresu 2017 fot. ZD

W święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) w Archikatedrze pw. Świętej Rodziny abp Wacław Depo – metropolita częstochowski przewodniczył uroczystej Mszy św., w której wzięły udział osoby życia konsekrowanego w związku z przeżywanym Dniem Życia Konsekrowanego. Eucharystia była również dziękczynieniem za 5. rocznicę ingresu abp Depo do Archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie, a tym samym za 5 lat posługi biskupiej w archidiecezji częstochowskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/02/1_rocznica_ingresu.mp3]

W swoim słowie jakie abp Depo wygłosił do licznie zgromadzonych wiernych podkreślił, że osoby życia konsekrowanego jawią się jako szczególne źródła światła w świecie poprzez odwagę i miłość rad ewangelicznych. życiu Kościoła jak i Ojczyzny – zachęcał pasterz archidiecezji częstochowskiej. 

Homilia abp. Depo wygłoszona 2 lutego w Archikatedrze Świętej Rodziny:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/02/homilia-abp-Depo-2-lutego.mp3]

W czasie Eucharystii swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa odnowiły obecne w archikatedrze osoby życia konsekrowanego. Na zakończenie Mszy św. w imieniu archidiecezji życzenia dla abp Depo wypowiedział bp Antoni Długosz. A jak sam widzi swoją współpracę z abp. Depo na przestrzeni minionego czasu?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/02/3_rocznica_ingresu.mp3]

Dla obecnych na Mszy św. ostatnie 5 lat prowadzenia pasterskiego abp Depo to doświadczenie ojcowskiej troski i współpracy dla dobra Kościoła. Mówi Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej w archidiecezji częstochowskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/02/4_roccznica_ingresu.mp3]

W święto Ofiarowania Pańskiego potocznie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej Kościół poprzez Liturgię Słowa koncentruje uwagę wiernych na świetle jakim jest Jezus. Procesja z płonącymi świecami na początku Eucharystii była znakiem nowego kroczenia przez życie w jedności z Chrystusem. Po zakończonej Mszy św. okazję do złożenia życzeń abp. Depo z okazji 5 rocznicy ingresu mieli przedstawiciele poszczególnych ruchów, bractw, stowarzyszeń oraz mediów katolickich. Metropolita częstochowski zaprosił również osoby życia konsekrowanego do udziału we wspólnej modlitwie apelowej na Jasnej Górze.

AS

fot. ZD