Nie ma zagrożenia promieniotwórczego

radiation-15296_640

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uspokaja – w związku z awarią elektrowni jądrowej Zaporoże nie odnotowano żadnego podwyższonego promieniowania na terenie kraju. Informacja centrum to odpowiedź na nieprawdziwe komunikaty o skażeniu pojawiające się w mediach społecznościowych.

Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych.

Według strony ukraińskiej, pod koniec listopada wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony. Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku – a więc i reaktora. Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią – podkreśla Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.