Nie zdał co piąty – znamy wyniki matur

Z danych z całej Polski wynika, że maturę w roku 2018 zdało 79,7 proc. zdających. To oznacza, że co piąta osoba pisząca maturę niestety nie poradziła sobie z egzaminem. W województwie śląskim do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 27 402 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Z częstochowskich szkół średnich do matury przystąpiło 2689 uczniów. Podobnie jak w przypadku wyników ogólnopolskich, matury nie zdał co piąty częstochowski maturzysta. Jak wypadły wyniki w poszczególnych placówkach? Z mikrofonem odwiedziliśmy Zespół Szkól Szkół Mody i Reklamy im. Władysława Reymonta. Mówi dyrektor placówki Dariusz Zając:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/1-znamy-wyniki-matur-1.mp3]


W tym roku częstochowski magistrat przygotował ponad 4 tys. miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych. W sumie 137 oddziałów: 56 w liceach, 59 w technikach i 22 oddziały w branżowych szkołach I stopnia. Mówi naczelniczka wydziału edukacji częstochowskiego magistratu Magdalena Dębska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/2-znamy-wyniki-matur.mp3]

Plany opracowano na podstawie założeń, z których wynika, że absolwentów gimnazjów z Częstochowy będzie w tym roku 1814, natomiast w okolicznych powiatach gimnazja ukończy łącznie 2619 uczniów. Wiadomo, że część pozostanie w szkołach prowadzonych przez powiaty, ale zdecydowana większość skorzysta z częstochowskiej oferty. W poszczególnych placówkach pojawią się także nowe kierunki i specjalizacje:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/3-znamy-wyniki-matur.mp3]

Mimo wielkich nakładów na szkolnictwo zawodowe, czyli technika i szkoły branżowe (dawne zawodówki), na które częstochowski samorząd pozyskał w ostatnich latach miliony złotych, nie rośnie popularność tych placówek. Szkoły techniczne próbują wychodzić naprzeciw tym wyzwaniom oraz zachęcać młodych ludzi w różny sposób. W Zespole Szkół Mody i Reklamy im. Reymonta od września pojawią się klasy patronackie. Mówi Dariusz Zając:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/4-znamy-wyniki-matur.mp3]

Spośród tegorocznych maturzystów zdało ponad 197 tys. osób, jednak spośród 50 tys., którym się to nie udało, tylko 36 tys. może w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. 13,7 tys. nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu, dlatego też nie mogą przystąpić do wakacyjnej poprawki.

PNP